Otsitakse vabatahtlikke tugiisikuid kõrge riskiga lähisuhtevägivalla käes kannatajale!

Asukoht: Üle Eesti

Sihtgrupp: Eraisikule

Online või kohapealne tegevus: Kohapeal

Vabatahtlikuna saad toetada, julgustada ja võimestada lähisuhtevägivalla ohvrit oluliste otsuste ja sammude tegemisel, mis aitaksid tal jõuda turvalisema eluni.

Vabatahtlik on osa MARAC võrgustikutöömudelist, mille eesmärgiks on tuvastada kõrge riskiga ohvrid ning kindlustada nende kaitse mitmete asutuste spetsialistide koostöös ning seeläbi vähendada lähisuhtevägivalda ja selle raskeid tagajärgi.

Milliseid oskuseid/vahendeid eeldatakse vabatahtlikelt

Vabatahtlikuks saamine eeldab varasemat (töö)kogemust või kokkupuudet lähisuhtevägivalla ohvritega, valmidust tegeleda multiprobleemsete juhtumitega, julgust, avatust ja head suhtlemisoskust. On oluline mõista hinnangutevaba lähenemise, turvalisuse ja konfidentsiaalsuse olulisust. Vabatahtlik peab olema vähemalt 25-aastane, omama kindlat elukohta ja stabiilset elukorraldust, olema Eesti alaline elanik, ei tohi olla sõltuvuses alkoholist või narkootilistest ainetest.

Mida vabatahtlik töö pakub?

Vabatahtlik tegevus annab Sulle erakordse võimaluse osaleda MARAC meeskonnatöös, mis tegutseb ühiselt kannatanu efektiivseks ja tulemuslikuks kaitseks. Töö vabatahtlikuna annab otsese võimaluse aidata kannatanul jõuda turvalisema eluni ning vabatahtlikule teadmise, et tal on selles olnud äärmiselt oluline roll. Lisaks saab vabatahtlik osa huvitavatest Ohvriabi koolitustest ning üritustest, mis aitavad avada laiemalt lähisuhtevägivalla temaatikat Eestis.

Mida organisatsioon pakub?

MARAC vabatahtlikule pakume võimalusi osaleda vabatahtlike ühistel kovisioonidel, individuaalsel supervisioonil, Sotsiaalkindlustusameti poolt pakutavatel koolitustel ja üritustel.

Vabatahtliku tegevusega seotud sõidukulud hüvitatakse ning omalt poolt pakutakse turvaline telefon- ja number kannatanuga ühenduse võtmiseks.

Jäta tagasiside