Sõida Gruusiasse vabatahtlikuks (2 kuud)

Tegevusvaldkond: Kodanikuühiskonna areng

Asukoht: Välismaa

Periood: 18.09.2022 - 30.11.2022

Sihtgrupp: Eraisikule

Online või kohapealne tegevus: Kohapeal

MTÜ Continuous Action otsib 4 noort vabatahtlikku teenistusse “Unified Actions” Gruusias.
Vabatahtlikke võtavad vastu 2 organisatsiooni – Georgian Youth for Europe (Rustavi) ja DRONI Youth Association (Tbilisi)

Milliseid oskuseid/vahendeid eeldatakse vabatahtlikelt

Projektis osalemiseks ei nõuta vabatahtlikelt eraldi oskusi. Oluline on huvi osaleda projektis täismahus. Vabatahtlikud abistavad erinevate noorteprojektide planeerimisel ja huviringide/töötubade läbiviimisel.

Euroopa Solidaarsuskorpuses saab osaleda noor vanuses 18-30.

Mida vabatahtlik töö pakub?

Vabatahtlik töö pakub võimalust panustada Gruusia noorteühenduste töösse, saada uusi kontakte ning õppida uue kultuuri kohta.
Vabatahtlikus töös osalemisega ei kaasne kulusid – elamis-, reisi- ja tegevuskulud on kaetud.

Mida organisatsioon pakub?

Vabatahtlikule pakutakse juhendamist ja saabumisjärgset koolitust. Lisaks toetab vabatahtlikke tegevuste läbiviimisel mentor.
Eel- ja järeltegevusi vabatahtlikele teeb MTÜ Continuous Action.

Jäta tagasiside