Sõida vabatahtlikuks Armeeniasse!

Tegevusvaldkond: Noorsootöö ja töö lastega, Kohaliku elu edendamine

Asukoht: Välismaa

Periood: 01.03.2023 - 29.02.2024

Sihtgrupp: Eraisikule

Online või kohapealne tegevus: Kohapeal

MTÜ Continuous Action otsib vabatahtlikku organisatsiooni YIC – Gyumri Youth Initiative Centre NGO mis tegutseb Gyumris, Armeenias.

Vabatahtliku rolliks saab toetada organisatsiooni tegevusi kontoris ning abistada Youth House (kohaliku noortekeskuse) igapäevatöös.

Milliseid oskuseid/vahendeid eeldatakse vabatahtlikelt?

Projektis ei nõuta osalejalt erialast ettevalmistust, kuid vajalik on valmisolek osaleda projektis täismahus. Eeliseks on põhjendatud huvi projekti tegevuste vastu ja varasem vabatahtliku töö kogemus.

Euroopa Solidaarsuskorpuse programmis saab osaleda noor, kes on vanuses 18-30 aastat ning ei ole varasemalt selles programmis (ja Euroopa Noored, Erasmus+ programmides) vabatahtlikku teenistust teinud.

Mida vabatahtlik töö pakub?

Uusi kogemusi, tutvusi ning teadmisi erinevatest programmidest ja rahvusvahelistest võimalustest. Vabatahtlikule ei kaasne projektis osalemisega kulusid. Lisaks makstakse vabatahtlikule taskuraha. Vabatahtliku elamis-, toitlustus- ja koolituskulud on kaetud vastavalt Euroopa Solidaarsuskorpus programmi reeglitele. Vabatahtlikule on organiseeritud saabumisjärgne koolitus ja juhendamine ning erinevad vaba aja tegevused. Ettevalmistust projekti eelselt ning järeltegevusi pakub MTÜ Continuous Action.

Mida organisatsioon pakub?

Vabatahtlikule on organiseeritud saabumisjärgne koolitus ja juhendamine ning erinevad vaba aja tegevused. Ettevalmistust projekti eelselt ning järeltegevusi pakub MTÜ Continuous Action.

Jäta tagasiside