Sõida vabatahtlikuks Portugali (12-kuud)

Tegevusvaldkond: Noorsootöö ja töö lastega, Haridus ja teadus

Asukoht: Välismaa

Periood: 01.05.2023 - 30.04.2024

Sihtgrupp: Eraisikule

Online või kohapealne tegevus: Kohapeal

MTÜ Continuous Action otsib kahte vabatahtlikku organisatsiooni SPIN, mis asub Lissabonis, Portugalis.  Vabatahtlikud abistavad organisatsiooni erinevate rahvusvaheliste projektide kirjutamisel, läbiviimisel ning toetavad suhtlust/kommunikatsiooni teiste kohalike koostööpartneritega kohapeal.

Milliseid oskuseid/vahendeid eeldatakse vabatahtlikelt?

Projektis ei nõuta osalejalt erialast ettevalmistust, kuid vajalik on valmisolek osaleda projektis täismahus. Eeliseks on põhjendatud huvi projekti tegevuste vastu.

Euroopa Solidaarsuskorpuse programmis saab osaleda noor, kes on vanuses 18-30 aastat ning ei ole varasemalt selles programmis (ja Euroopa Noored, Erasmus+ programmides) vabatahtlikku teenistust teinud.

Mida vabatahtlik töö pakub?

Uusi kogemusi, tutvusi ning teadmisi erinevatest programmidest ja rahvusvahelistest võimalustest. Vabatahtlikule ei kaasne projektis osalemisega kulusid. Lisaks makstakse vabatahtlikule taskuraha. Vabatahtliku elamis-, toitlustus- ja koolituskulud on kaetud vastavalt Euroopa Solidaarsuskorpus programmi reeglitele.

Mida organisatsioon pakub?

Vabatahtlikule on organiseeritud saabumisjärgne koolitus ja juhendamine ning erinevad vaba aja tegevused. Ettevalmistust projekti eelselt ning järeltegevusi pakub MTÜ Continuous Action.

Jäta tagasiside