Tule vabatahtlikuks Nähtamatutesse Loomadesse

Tegevusvaldkond: Loomakaitse

Asukoht: Üle Eesti

Otsime oma võimsasse ja toredasse tiimi vabatahtlikke, kes soovivad farmiloomade heaolu Eestis parandada. Tegevusi ja rolle on mitmeid, näiteks on teretulnud vabatahtlikud turunduse, kommunikatsiooni, sotsiaalmeedia, IT, ürituste korraldamise, ettekannete pidamise valdkonda ja mitmetesse teistesse rollidesse.

Milliseid oskuseid/vahendeid eeldatakse vabatahtlikelt

– Täisealine
– Proaktiivne suhtumine
– Tahe end ja oma oskusi edasi arendada
– Tiimitööle orienteeritus
– Teaduspõhine maailmavaade
– Ambitsioonikus ja tulemustele orienteeritus
– Kursisolek farmiloomade heaolu valdkonnaga ja Nähtamatute Loomade tegemistega
– Iganädalaselt vähemalt paar tundi aega

Mida vabatahtlik töö pakub?

– Võimalus anda oma panus, et ühiskond muutuks loomasõbralikumaks
– Võimalus oma tööga reaalselt leevendada tuhandete loomade kannatusi
– Võimalus tutvuda sarnaseid väärtusi jagavate imeliste inimestega
– Põnevad väljakutsed
– Enesearengu võimalused

Mida organisatsioon pakub?

– Toetav ja sõbralik kogukond
– Koolitused
– Tiimiüritused
– Tugev enesearenguprogramm

Jäta tagasiside