Tule vabatahtlikuks Valdeku noortekeskusesse

Tegevusvaldkond: Noorsootöö ja töö lastega

Asukoht: Tallinn

Periood: 01.10.2023 - 31.08.2024

Sihtgrupp: Eraisikule

Online või kohapealne tegevus: Kohapeal

MTÜ Continuous Action otsib vabatahtlikku osalema Euroopa Solidaarsuskorpuse vabatahtliku teenistuse* projektis Valdeku noortekeskuses perioodil 01.10.2023-31.08.2024 (11 kuud).

Vabatahtlikuna saad panustada Valdeku noortekeskuse igapäevatöösse korraldades eri üritusi noortele ja abistada noorsootöötajaid keskuse tegevuste läbiviimisel. Projektis osalejalt oodatakse panustamist keskuse töösse 30-38 h nädalas.

*vabatahtlik teenistus annab 18-30 aastastele noortele võimaluse teha vabatahtlikku tööd Eestis või välismaal. Riigisisene ehk siseriiklik vabatahtlik teenistus annab osalejale võimaluse teha vabatahtlikku tööd ilma koduriigist lahkumata.

Milliseid oskuseid/vahendeid eeldatakse vabatahtlikelt?

Projektis ei nõuta osalejalt erialast ettevalmistust, kuid vajalik on valmisolek osaleda projektis täismahus. Eeliseks on põhjendatud huvi projekti tegevuste vastu.

Euroopa Solidaarsuskorpuse programmis saab osaleda noor, kes on vanuses 18-30 aastat ning ei ole varasemalt selles programmis (ja Euroopa Noored, Erasmus+ programmides) vabatahtlikku teenistust teinud.

Mida vabatahtlik töö pakub?

Uusi kogemusi, tutvusi ning teadmisi erinevatest programmidest ja rahvusvahelistest võimalustest. Vabatahtlikule ei kaasne projektis osalemisega kulusid. Vabatahtliku toitlustus-, koolituskulud on kaetud vastavalt Euroopa Solidaarsuskorpus programmi reeglitele ning vajadusel kaetakse majutuskulud.

Mida organisatsioon pakub?

Vabatahtlikule on organiseeritud erinevad koolitused, mida viib läbi Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri noorteprogrammide keskus vastavalt ESK programmile. Lisaks on osalejal Valdeku noortekeskuses juhendaja ning organisatsiooniväline mentor. Ettevalmistust projekti eelselt ning järeltegevusi pakub MTÜ Continuous Action.

Manus: Valdeku noortekeskuse tutvustus-64f85be8cebdc.pdf

Jäta tagasiside