Tule välisvabatahtliku mentoriks

Tegevusvaldkond: Noorsootöö ja töö lastega

Asukoht: Tallinn

Periood: 01.10.2023 - 31.08.2024

Sihtgrupp: Eraisikule

Online või kohapealne tegevus: Kohapeal

MTÜ Continuous Action otsib mentoreid Eestis vabatahtlikku teenistust* tegevatele välisvabatahtlikele. Igal aastal tuleb Eestisse mitmeid vabatahtlikke, kes osalevad Euroopa Solidaarsuskorpuse raames mõne organisatsiooni töös.

Selleks, et vabatahtlikud tunneksid ennast hästi ning saaksid aimu ka Eesti kultuurist, on oluline, et vabatahtlikel on oma tegevusperioodi jooksul Eestis mentor. Mentorina toetad välisvabatahtlikku tema kohanemisel, aitad tal luua esimesi kohalikke kontakte ning saad kaasa elada rõõmudele/edulugudele ning vajadusel toetada ka väljakutsete/murede korral.

*vabatahtlik teenistus on Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi (ESK) üks tegevustest mille raames saab vabatahtlikuna kuni aastaks sõita välisriiki või panustada kohalikult (siseriiklikult) organisatsioonide töösse Eestis. MTÜ Continuous Action on ESK programmi juhtorganisatsioon.

Milliseid oskuseid/vahendeid eeldatakse vabatahtlikelt?

Ootame mentorilt valmisolekut olla mentoriks terve välisvabatahtliku tegevusperioodi jooksul, mis tavaliselt on 10-12 kuud. Kasuks tuleb kui mentor on ka ise olnud varasemalt vabatahtlik või on vabatahtliku tööga kokku puutunud.

Mida vabatahtlik töö pakub?

Panustamine mentorina annab uue kogemuse, võimaluse toetada mõne välisnoore kohanemist ja hakkamasaamist Eestis, saada uusi sõpru ning kuuluda mentorite võrgustikku, mille tegutsemist toetab MTÜ Continuous Action.

Mida organisatsioon pakub?

MTÜ Continuous Action pakub mentoritele omapoolset tuge, suunab mentoreid vajadusel täiendavatele koolitustele. Lisaks pakume mentorile erinevates rahvusvahelistes õpirännetes osalemist (huvi korral).

Manus: Mentorite juhendmaterjal-64f8553c34886.pdf

Jäta tagasiside