[Lõppenud] Turundusjuht

Tegevusvaldkond: Kohaliku elu edendamine, Tervishoid

Asukoht: Üle Eesti

Sihtgrupp: Eraisikule

Online või kohapealne tegevus: Online

  • Valdkonna tegevuskava, arengukava ja eelarve koostamine.
  • Erinevate kampaaniate planeerimine ja elluviimine.
  • Valdkonna kontaktide andmebaasi täiendamine ja korrastamine.
  • Valdonna vabatahtlike juhendamine, toetamine ja motiveerimine.
  • Koosolekute läbiviimine.
  • Seltsi omatulu kasvatamine läbi reklaampindade müügi.
  • ETSi poolt pakutavate teenuste tarbijate arvu kasvatamine.
Jäta tagasiside