Vabatahtlik Gruusias – edenda Tbilisi noortekeskuste ühendust

Tegevusvaldkond: Kodanikuühiskonna areng

Asukoht: Välismaa

Sihtgrupp: Eraisikule

Online või kohapealne tegevus: Kohapeal

Otsime üht vabatahtlikku projekti “Unified Actions” (10-kuud), mis toimub Tbilisis, Gruusias koostöös vastuvõtva organisatsiooniga Tbilisi Youth Centers Union.
Vabatahtlikule on tugiorganisatsiooniks MTÜ Continuous Action. Eelduslik projekti algusaeg on novembris-detsembris 2020.

Milliseid oskuseid/vahendeid eeldatakse vabatahtlikelt

Projektis ei nõuta osalejalt erialast ettevalmistust, kuid vajalik on valmisolek osaleda projektis täismahus. Eeliseks on põhjendatud huvi projekti tegevuste vastu ja varasem vabatahtliku töö kogemus.

Euroopa Solidaarsuskorpuse programmis saab osaleda noor, kes on vanuses 18-30 aastat ning ei ole varasemalt selles programmis (ja Euroopa Noored, Erasmus+ programmides) vabatahtlikku teenistust teinud.

Mida vabatahtlik töö pakub?

Uusi kogemusi, tutvusi ning teadmisi erinevatest programmidest ja rahvusvahelistest võimalustest. Vabatahtlikule ei kaasne projektis osalemisega kulusid. Lisaks makstakse vabatahtlikule taskuraha. Vabatahtliku elamis-, toitlustus- ja koolituskulud on kaetud vastavalt Euroopa Solidaarsuskorpus programmi reeglitele.

Mida organisatsioon pakub?

Vabatahtlikule on organiseeritud saabumisjärgne koolitus ja juhendamine ning erinevad vaba aja tegevused. Ettevalmistust projekti eelselt ning järeltegevusi pakub MTÜ Continuous Action.

Jäta tagasiside