Vabatahtlik töö Ungaris laste ja noortega

Tegevusvaldkond: Kohaliku elu edendamine

Asukoht: Välismaa

Sihtgrupp: Eraisikule

Online või kohapealne tegevus: Kohapeal

Sobilik lastele

Ootame 1 noort pikaajalisse vabatahtliku teenistuse projekti “Volunteer in Hungary”, algusega hilissuvest 2020 (12-kuud) Nagyvazsony’s (Ungari).
Vabatahtliku tööülesandeks saab tegevuste korraldamine noortekeskuses, lasteaias ja tundide andmine naabruspiirkonna koolides.

NB! Projekti esialgne algusaeg on hilissuvi 2020, kuid see võib edasi lükkuda!

Tutvu videoga, mille on teinud lühiajalises vabatahtliku teenistuse projektis osalenud Jaanika (kevad 2019).

Milliseid oskuseid/vahendeid eeldatakse vabatahtlikelt

Projektis ei nõuta osalejalt erialast ettevalmistust, kuid vajalik on valmisolek osaleda projektis täismahus. Euroopa Solidaarsuskorpuse programmis saab osaleda noor, kes on vanuses 18-30 aastat ning ei ole varasemalt selles programmis vabatahtlikku teenistust teinud.

Mida vabatahtlik töö pakub?

Uusi kogemusi, tutvusi ning teadmisi erinevatest programmidest ja rahvusvahelistest võimalustest.

Vabatahtlikule ei kaasne projektis osalemisega kulusid. Lisaks makstakse vabatahtlikule taskuraha. Vabatahtliku elamis-, toitlustus- ja koolituskulud on kaetud vastavalt Euroopa Solidaarsuskorpus programmi reeglitele.

Mida organisatsioon pakub?

Vabatahtlikule on organiseeritud saabumisjärgne koolitus ja juhendamine ning erinevad vaba aja tegevused. Ettevalmistust projekti eelselt ning järeltegevusi pakub MTÜ Continuous Action.

Jäta tagasiside