Organisatsioonile

Milleks kaasata organisatsiooni töösse vabatahtlikke?

Vabatahtlikud:

Õigesti valitud vabatahtlik annab ühendusele palju juurde. Foto: Raigo Viltrop
Õigesti valitud vabatahtlik annab ühendusele palju juurde. Foto: Raigo Viltrop
 • aitavad organisatsiooni missiooni ja eesmärke ellu viia
 • toovad endaga kaasa vajalikke teadmisi, oskusi, uusi ideid ja mitmekesisust
 • tõstavad organisatsiooni teenuste kvaliteeti
 • aitavad organisatsioonil rohkem ära teha ja vahendeid säästa
 • aitavad organisatsioonil jõuda suurema hulga sihtrühmade liikmeteni
 • seovad organisatsiooni paremini kogukonnaga
 • levitavad infot organisatsiooni tegevuse kohta

Vabatahtlikke kaasates organisatsioon:

 • suurendab ühiskondlikku kaasatust
 • aitab vabatahtlikel areneda
 • loob paremaid võimalusi tööturul osalemiseks
 • parandab vabatahtlike tervist ja heaolu
Jäta tagasiside