Otsi kodulehelt
Sulge otsing
Tagasi nimekirja

Kokkuvõte meie aastast! Vaatame üheskoos, mis tehtud sai!

Napilt poolteist nädalat veel ja ongi 2017. aasta otsa saanud. Enne kui pühademeeleolu meid täielikult endasse haarab, kutsume teid heitma pilgu sellele, mis tehtud, mis pooleli ja millega tasub kindlasti järgmisel aastal edasi minna.

Näeme aina selgemini, et organisatsioonid on hakanud oma vabatahtlike kaasamisprotsessi hoolikamalt läbi mõtlema. See võib tuleneda praktilisest vajadusest: kuna üha enam organisatsioone soovib kaasata vabatahtlikke, on tekkinud märgatav konkurentsiolukord. Vabatahtlikud näevad end meelsamini tegutsemas nende kaasajate juures, kus on asjad läbi mõeldud, kus ta tunneb end hoituna ning hästi. Kuigi näib, et vabatahtlike arv  pigem tasahilju kasvab kui kahaneb ning üha suurema hulga inimeste jaoks on vabatahtlik tegevus kujunemas loomulikuks osaks meie ühiskonna toimimisel, võitlevad kõik vabatahtlikke kaasavad organisatsioonid tegelikult ühtede ja samade, juba aktiivsete, inimeste pärast. Võib kahtlusteta väita, et järgnevatel aastatel on võidumeheks need organisatsioonid, kes suudavad kõnetada uusi, seni veel vabatahtlikena mitte tegutsevaid inimesi.

Meie oleme toetanud vabatahtlike kaasajaid vabatahtliku sõbra märgise programmi raames. Sel aastal osales nõustamisel ning analüüsis oma vabatahtlike kaasamisprotsessi 13 organisatsiooni. Vabatahtliku sõbra märgis anti välja kümnele ühendusele ja asutusele. Lähemalt saab märgisest vaadata siit. Uutele soovijatele avaneb märgise taotlemine ja nõustamine uue aasta 8. jaanuaril. Olge siis kiired kandideerima, sest järgmisel aastal saame nõustada kuni 10 ühendust.

Lisaks viisime möödunud aastal läbi päris mitu vabatahtlike kaasajatele mõeldud koolitust. Kindlasti jätkame ka järgmisel aastal traditsiooniks saanud vabatahtlike kaasamise ABC koolitustega.

Vabatahtliku tegevuse võrgustiku ühisettevõtmisteks olid vabatahtlike kaasajate akadeemia 24.-25. augustil ja vabatahtliku tegevuse laat 18. novembril. Akadeemia fookuses oli vabatahtlike kaasamine sotsiaalvaldkonnas. Selle teemaga tegelesime kogu aasta vältel. Nimelt leiame, et just sotsiaalvaldkonnas pigistab täna king kõige enam ning vabatahtlike kaasamiseks vajalik keskkond ei toimi nii efektiivselt kui võiks. Positiivse poole pealt saab kindlasti välja tuua käesoleval aastal Riigikantselei juures töötanud Hoolduskoormuse vähendamise rakkerühma tööd, mille arutelude tulemusena valmisid soovitused valitusele omaste hoolduskoormuse vähendamiseks, sealhulgas vabatahtlike kaasamise osas. Koostöös võrgustiku liikmetega on kavas järgmisel aastal viia ellu ühisprojekt sotsiaalvaldkonna vabatahtlike kaasamise mudeldamisest.

Vabatahtliku tegevuse laat kujunes väga mõnusaks vabatahtlike kaasajate kokkusaamiseks Tallinna lauluväljakul. Oma tegevusi tuli tutvustama ja vabatahtlikele tegutsemisvõimalusi pakkuma ligi 40 ühendust. Oleme sunnitud küll tõdema, et hoolimata suurejoonelistest unistustest, ei suutnud me laadale meelitada siiski tuhandeid huvilisi. 18. jaanuaril on plaanis arutelu, kuidas korraldada laata nii, et potentsiaalsed vabatahtlikud sinna tõesti jõuaks. Huvilised võivad meiega julgelt ühendust võtta.

Sel aastal astusime pika sammu edasi koostöös Euroopa Vabatahtlike Keskusega (CEV). Meie esindaja, Anu Viltrop, valiti keskuse juhatusse. Meie jaoks tähendab see võimalust osaleda vabatahtliku tegevuse teemade käsitlemisel ka Euroopa tasandil ning tuua meie ühendusteni senisest paremini teavet Euroopas toimuvast. Millega CEV  tegeleb, saab lähemalt uudistada siit.

Meie üheks põhitööks on vabatahtliku tegevuse teemaline teavitustöö, mida teeme esmajoones Vabatahtliku Värava, uudiskirja ja FB lehe kaudu. Tänaseks on värava külastajate arv jõudnud ligi 4500 inimeseni kuus. Hea meel on näha, et see number on  tasapisi kasvutrendis. Kõige populaarsem rubriik meie lehel on jätkuvalt kuulutused. Soovitame värava ja uudiskirja lugejatel  kindlasti kaeda ka värava blogilugusid ning juhendmaterjale vabatahtlike kaasajatele.

Plaanis oli lehele luua juurde alamlehed inglise ja venekeelse infoga, paraku pole see töö veel õnnestunud. Loodame sellega edasi liikuda siiski uuel aastal.

Meie aastale pani piduliku punkti „Märka vabatahtlikku!“ tunnustussündmus 10. detsembril Lihula kultuurimajas, kus koos Eesti Vabariigi Presidendi Kersti Kaljulaidiga anti tunnustused üle üheksale vabatahtlikule, kuuele vabatahtlike kaasajatele ning kahele ettevõttele. Lähemalt saab tunnustuse saajaid vaadata siit. Järgmise aasta tunnustusele esitamine avaneb 10. septembril.

Lõpetuseks tahame tänada kõiki vabatahtlike ja vabatahtlike kaasajaid tehtud töö eest. Aitäh kõigile, kes tulid meie tegemistega kaasa! Suured tänud meie toetajatele Siseministeeriumile, Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile ja Hooandjale.

Soovime teile kaunist jõuluaega ning kohtumiseni juba uuel aastal uute toimetamistega.  Järgmine uudiskiri ilmub 8. jaanuaril  ning siis saab juba põhjalikumalt uurida meie uue aasta tegemistest.

Kohtumisteni uuel aastal!

Eha Paas ja Anu Viltrop
Vabatahtlik valdkond
Eesti Külaliikumine Kodukant

Tagasi nimekirja