Otsi kodulehelt
Sulge otsing
Tagasi nimekirja

Lääne-Virumaa vabatahtlikud panustavad sotsiaalvaldkonda

21. septembril kohtusid Rakvere Ametikoolis Lääne-Virumaa kohalike omavalitsuste ja vabaühenduste esindajad, et koos Külaliikumisega Kodukant arutleda, kuidas kaasata vabatahtlikke hoolekandeteenuste juurde.

Möödunud reedel toimunud kohtumisel jõuti järeldusele, et vabatahtlike kaasamine avaliku sektori teenuste juurde ei ole midagi uudset või erilist. Siinsamas Eestiski usaldab riik kodanikke niipalju, et vabatahtlikuks saab olla näiteks Päästeameti juures, politsei ridades või kriminaalhooldajana vanglateenistuses. Koolitusel osalejad nentisid, et kuigi vabatahtlike kaasamiskogemust on sotsiaalvaldkonnas omajagu, kipuvad vabatahtlikud tegutsema küllaltki lühikest aega ning seetõttu kulub liialt palju tähelepanu uute vabatahtlike koolitamisele ja sisseelamisele.

Selliste tegevuste süsteemseks korraldamiseks ja läbimõtlemiseks asus Eesti Külaliikumine Kodukant selle aasta augustist Sotsiaalministeeriumi tellimusel piloteerima vabatahtlike kaasamismudelit hoolekandesüsteemis. Testimisse on kaastatud kuus maakonda, muuhulgas Lääne-Virumaa.

Käesoleval ajahetkel kaardistab Kodukant koostöös testimisse kaasatud kohalike omavalitsustega täisealisi inimesi, kes vajavad igapäevastes tegemistes toetust ja tuge. „Antud projekti raames saame toetust pakkuda täisealistele erivajadustega inimestele ning eakatele,“ julgustab projektijuht Anu Viltrop oma soovidest piirkondlikule koordinaatorile märku andma. Tasub aga silmas pidada, et vabatahtlike pakutavad teenused ei ole mõeldud asendama sotsiaaltöötajat. Vabatahtlikud saavad pakkuda lisategevusi, mis tavapärase hoolekandeteenuse sisse ei mahu. Näiteks saavad vabatahtlikud pakkuda üksinduse leevenduseks seltsi ja ajada juttu. Samuti saavad vabatahtlikud minna inimesega koos jalutama või saata teda näiteks poodi, ametiasutusse, kontserdile.

Nädala lõpus avaneb Vabatahtike Väravas võimalus vabatahtlikuks kandideerida. Iga kandidaati ootab ees silmast-silma vestlus koordinaatoriga ning kahepäevane koolitus enne tegutsema asumist. Kujundame oma kodukandi üheskoos selliseks, kus meil on mõnus ja turvaline elada!

MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant on juriidiliste isikute ühendus, mis liidab Eestimaa maapiirkondade tasakaalustatud arengut taotlevad ja edendavad ning külaelu väärtustavad organisatsioonid. Liikumise eesmärgiks on kogukondliku tegevuse edendamine Eesti maapiirkondades, väärtustades ja arendades külaelu,  pärimuskultuuri ja vabatahtlikku tegevust.

Teate edastas:

Anu Viltrop
Põhja piirkonna projektijuht, Eesti Külaliikumine Kodukant
anu.viltrop@kodukant.ee

Lisainfo:

Ene Augasmägi
Lääne-Virumaa koordinaator
e-post: ene1975@gmail.com
tel: +372 5598 0670
https://vabatahtlikud.ee/

Hanget rahastab Euroopa Sotsiaalfond projektist nr 2014-2020.2.02.001.01.15-0002.

Tagasi nimekirja