Otsi kodulehelt
Sulge otsing
Tagasi nimekirja

Toimus vabatahtliku tegevuse õiguskeskkonna seminar

18. juunil toimus Tallinnas Väitlusseltsi ruumides vabatahtliku tegevuse õiguskeskkonna seminar. Koolitajaks Alari Rammo. Koolituse slaidimaterjal on leitav siit.

Hetk seminarilt
Hetk seminarilt

Algatuseks tuvustas Alari 2013. aasta õiguskeskkonna alaüüsi tänast seisu. Olulisemaid muudatusi on tulumaksuseaduse muudatus, millega lihtsustus maksusoodustuste kord.  Samuti on tulumaksuseaduses defineeritud vabatahtlikkuse mõiste, millest muuhulgas selgub, et vabatahtlik on organisatsioonile koostööpartner. Sama seaduse § 49 selgitab, milliseid kulusid maksuvabalt teha saab. Tuleb meeles pidada, et maksuvabastus kehtib nendele ühendustele, kes on tulumaksusoodustusega ühingute nimekirjas. Samas julgustas Alari, et nimekirja pääsemine on muutnud lihtsamaks. Kui organisatsioon selles nimekirjas pole, saab maksuvabalt kompenseerida ühingu tegevusega seonduvaid otseseid kulusid. Äriühingus, FIE juures ja avalikus sektoris töötavale vabatahtlikule maksusoodustused reeglina ei laiene.

Seminaril oli juttu ka Maksu- ja Tolliameti töötajate registrist, sinna MTÜ-de ja SA-de vabatahtlikke registreerima ei pea.

Aastaid on arutletud, kas vabatahtlikku tegevust peaks reguleerima omaette seadus, kuid hetkel pole selleks Alari hinnangul siiski vajadust. Tihtipeale arvatakse, et vabatahtlik tegevus puudutab kõige enam MTÜ-sid ja seetõttu peaks vabatahtlik tegevus kajastuma seal. Olemuslikult on vabatahtlik tegevus siiski kahe isiku vaheline leping, mida käsitleb võlaõigusseadus. Vajadusel saab vabatahtlikuga sõlmida kirjaliku lepingu, mille näidise leiab ka Vabatahtlike Väravast.

Jutuks tulid ka tööohutuse teemad. Töötervishoiu ja tööohutuse seadus vabatahtlikele ei laiene. Vastutuse hägusus võimaliku õnnetusjuhtumi korral tekitab mõningast nõutust nende vabaühenduste seas, kes kaasavad vabatahtlikke keerukamatele töödele (nt töötamine mootorsaega jms). Mitmed vabaühendused heal meelel kindlustaksid end ja oma püsivabatahtlikud, kuid Eesti kindlustusmaastikul sellist toodet hetkel pakkuda pole. Tavapärane õnnetusjuhtumi kindlustus kätkeb ka muid eluvaldkondi kui vabatahtlik tegevus, samuti ei ole kindlustusperioodid piisavalt paindlikud. See teeb kindlustuse ühtlasi ka kalliks.

Igal juhul tasub organisatsioonil hinnata vabatahtliku tegevuse riskid, juhendada vabatahtlikku piisaval määral ning vajadusel sõlmida temaga leping.

Alari Rammo
Alari Rammo

Seminaril nenditi, et alaealiste vabatahtlikuks olemise kohta pole samuti mingit regulatsiooni, kuid eeskuju võiks võtta töölepingu seaduse § 7 vastavatest punktidest. Kindlasti peaks alaealise kaasamisel olemas olema lapsevanema kirjalik luba.

Räägiti ka vabatahtlike lähetustest ning vabatahtlike vastuvõtmisest ning nenditi, et siin on mitu nõutust tekitavat olukorda. Näiteks ei ole võimalik vabatahtlikus teenistuses osalevale vabatahtlikule maksta maksuvabalt päevaraha.

Päeva teises pooles toimusid töötoad kolmel teemal: seadusandlus, maksud ja sotsiaalsed tagatised. Rühmatööde kokkuvõtted on leitavad siit.

Liikumine Kodukant

Tagasi nimekirja