Otsi kodulehelt
Sulge otsing

Kultuur

Käeline töö pakub rõõmu ja silmailu
Käeline töö pakub rõõmu ja silmailu

Kultuurivaldkonna vabatahtlik tegevus hõlmab nii kaunite kunstiderahvakultuuri kui ka kultuuripärandi hoidmisega seotud tegevusi. Kunsti ja kultuuri vallas tegutseb 15% vabatahtlikest ning 11% vabatahtlikest seostab oma tegevust ajaloolise pärandi säilitamisega. Vabatahtlikud on asendamatu abiressurss paljude kultuuriürituste läbiviimisel. Enamike rahvakultuuri ja muinsuskaitseliste seltside tegevust juhitakse ja viiakse ellu vabatahtlike poolt.

Vabatahtlike tegevustena võib loetleda:

  • kultuuriürituste korraldamine (nt. toetajate otsimine, vabatahtlike meeskonna kaasamine)
  • üritustel ja festivalidel abistamine (nt. info jagamine ja tee juhendamine, ürituse külastajate üleloendus ja küsitlemine, piletite müük, väliskülaliste giid)
  • kultuurielamuste pakkumine (nt. heategevuslikud kontserdid ja etendused)
  • teavitus ja haridus (nt. õppereiside läbiviimine, seminaride korraldamine, ajaloolise pärandi uurimine ja tutvustavate trükiste koostamine ja tõlkimine)
  • heakorratööd (nt. muinsuskaitseliste objektide korrastamine)
Vabatahtlikud Pimedate Ööde FImifestivalil. Hoto: Liis Reiman
Vabatahtlikud Pimedate Ööde FImifestivalil. Hoto: Liis Reiman

Vabatahtlikel on väga oluline roll suurte kultuuriürituste ja festivalide läbiviimisel. Pimedate Ööde FilmifestivalViljandi FolkTartu Hansapäevad ja Eesti Teatri Festival Draama on näited kultuurisündmustest, kus sajad vabatahtlikud aitavad ürituste infot levitada, sponsoreid otsida, lavasid üles panna ja pileteid müüa. Tallinna Kultuurikatel kaasab vabatahtlikke erinevate sündmuste läbiviimiseks.

Kultuuri- ja ajaloolise pärandi säilitamine toimub Eestis samuti vabatahtlike abiga. Eesti Muinsuskaitse Selts põhineb vabatahtlikul tegevusel: korraldatakse konverentse, ettekandeõhtuid ning toetatakse vabatahtlike kodu-uurijate tegevust. Säästva Renoveerimise Infokeskuste vabatahtlikud tutvustavad võimalusi, kuidas säilitada ajaloolist hoonestust ja kasutada ajastutruid renoveerimisvõtteid.

Vabatahtlikke kaasavad oma töösse ka muuseumid. Näiteks Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Seltsi ning Eesti Kunstimuuseumi Kunstisõprade Seltsi kaudu aitavad vabatahtlikud teha teavitustööd ning korraldada üritusi ja õppereise. Vabatahtlikke kaasavad näiteks ka Eesti Vabaõhumuuseum ja Meremuuseum. Igal kevadel korraldab Eesti Muuseumiühing Muuseumiööd, kus on üle Eesti tegutsevad muuseumides mitmed kümned vabatahtlikud abilised.

Rahvakultuuri edendamisel on samuti vabatahtlikel kandev roll. Näiteks viivad nad läbi rahvatantsu- ja laulurühmade tegevusi ning korraldavad huviringe ja töötubasid, et jagada oma käsitööoskusi noortele, pensionäridele jt. Eestis elavate rahvusvähemuste kultuuriseltside tegevust korraldavad vabatahtlikud, kes kaasavad ühistegevusse ka teisi rahvuskaaslasi.

Rahvatantsijad
Rahvatantsijad

Kuidas riik toetab?

Kultuuriministeerium erinevaid kultuuriüritusi ja seltside tegevust otseselt ei rahasta, samas on võimalus kirjutada projekte kõikidesse Kultuuriministeeriumi teemaprogrammidesse. Toetuseid jagatakse pigem Kultuurkapitali,  ja muude fondide kaudu.