Eesti Väitlusselts otsib vabatahtlikku liikmete koordinaatorit!

Tegevusvaldkond: Kodanikuühiskonna areng

Asukoht: Üle Eesti

Sihtgrupp: Eraisikule

Online või kohapealne tegevus: Online

Eesti Väitlusselts (EVS) on mittetulundusühing, mille missioon on juurutada mõtteviisi, et ühiskondlikus dialoogis peaks määrav olema tugevaim argument. Selleks korraldab EVS väitlusõpet koolides, väitlusvõistlusi ning avalikkusele mõeldud arutelukultuuri edendavaid tegevusi. 

Väitlusseltsi liikmed kannavad edasi meie missiooni ja aitavad viia argumenteerimis- ning kriitilise mõtlemise oskuseid noorte ja täiskasvanuteni üle Eesti. Väitlusselts otsib aktiivset ja võimekat liikmete koordinaatorit, kes on abiks EVSi liikmetest ülevaate tegemisel, andmete haldamisel ning erinevate siseürituste korraldamisel, et saaksime EVSi liikmetele pakkuda motiveerivat ja arendavat kogemust! Otsime esialgu tiimi küll vabatahtlikku liikmete koordinaatorit, kuid hea koostöö korral on mõne aja möödudes võimalus koht muuta tasustatuks

Täpsemad tööülesanded: 

  • liikmete andmete haldamine ja analüüsimine;
  • liikmete vahelise kommunikatsiooni haldamine;
  • liikmete ja vabatahtlike arendamine läbi erinevate sise- ja motivatsiooniürituste;
  • vilistlastele suunatud tegevuste koordineerimine.

Milliseid oskuseid/vahendeid eeldatakse vabatahtlikelt?

Hindame Sinus kohusetundlikkust, motiveeritust ja head organiseerimisvõimet, kasuks tuleb huvi andmeanalüüsi vastu. Väitlustaust ei ole kandideerimise eelduseks.

Mida vabatahtlik töö pakub?

Väitlusseltsi liikmete koordinaatorina saad kogemuse ühe suure vabaühenduse liikmete andmete haldamises ja analüüsimises, arendada liikmetevahelist kommunikatsiooni ning töötada koos tiimiga välja viise, kuidas liikmetele parimat kogemust pakkuda. Lisaks saad toetavas keskkonnas kogemuse erinevate formaatidega sise- ja motivatsiooniürituste korraldamises.

Mida organisatsioon pakub?

Väitlusseltsist saad:

  • hooliva ja motiveeriva tiimi, kus vähemalt üks inimene Sulle ka soovituskirja kirjutab;
  • võimalusi enesearenduseks koolitustel nii Eestis kui ka välismaal, sh SpeakSmarti ratsionaalse tööalase suhtlusega seotud koolitus;
  • töövarjukogemusi Väitlusseltsi vilistlaste juures tipptasemel IT-firmades, meediamajades, advokaadibüroodes jne;
  • põnevaid siseüritusi.

 

Kandideerimiseks anna endast märku hiljemalt 10. mail aadressil kristin@argument.ee. Palun lisa oma CV ja kirjuta lühidalt iseendast ning enda motivatsioonist. Lisainfo samuti aadressil kristin@argument.ee.

Tule ja aita kaasa Eesti kriitilise mõtlemise oskuste ja ühiskondliku arutelu arendamisele!

Manus: resized_liikmete koordinaator.png

Jäta tagasiside