Eesti Väitlusselts

Eesti Väitlusselts tegutseb selle nimel, et iga ühiskonnaliige oskaks kriitiliselt mõelda, konstruktiivselt arutleda ja argumenteeritult otsuseid langetada.

Väitlusseltsis on neli suunda. Arutleva hariduse suund töötab selle nimel, et igal Eesti noorel oleks võimalik saada kvaliteetset argumenteerimise, kriitilise mõtlemise ning eneseväljendusoskuste alast haridust, levitades väitlusmeetodi kasutamist nii ainetunnis kui ka süvendatult valikaaine/huviringi vormis.

Võistlusväitluse suunal korraldab EVS väitlusvõistlusi ning toetab seda, et igal noorel oleks võimalus tegeleda kõrgetasemelise võistlusväitlusega.

Väitlusseltsi meedia ja ühiskonna suund hindab ühiskondliku diskussiooni kvaliteeti ja loob argumenteeritud sisu, et tõsta avaliku arutelu kvaliteeti ning anda inimestele viisid, kuidas infot kriitiliselt tarbida. EVS teeb koostööd meediaväljaannete ja partneritega ning viimasel kahel valimiste perioodil oleme vedanud teadliku valimisotsust toetavat Tark Valija kampaaniat.

Väitlusseltsist on välja kasvanud täiskasvanu koolitusettevõte SpeakSmart OÜ, mis koolitab avaliku, era- ning kolmanda sektori organisatsioone ja asutusi.

Väitlusselts tegutseb eesti ja vene keeles. Põhitegevusi toetab rahvusvaheline koostöö.

Väitlusselts on liikmeorganisatsioon, seades eesmärgiks liikmete oskuste arendamise ning ühise missiooni edendamise. Iga-aastaselt tegutseb erinevates rollides pea 100 vabatahtlikku. Juhtivtiimi kuulub 9 palgalist või vabatahtlikku suunajuhti ning tugitegevuste eest vastutajat. Tegevjuhti toetab 7-liikmeline nõukogu.

Organisatsiooni kuulutused

Eesti Väitlusselts otsib vabatahtlikku liikmete koordinaatorit!

Tegevusvaldkond: Kodanikuühiskonna areng

Asukoht: Üle Eesti

Eesti Väitlusselts
Jäta tagasiside