Paku kodu vahetusõpilasele!

Tegevusvaldkond: Noorsootöö ja töö lastega, Haridus ja teadus, Vähemusrahvaste kultuuri ning lõimumise edendamine, Kodanikuühiskonna areng, Kultuur

Asukoht: Üle Eesti

Periood: 17.01.2023 - ...

Sobilik lastele

Vahetusõpilase võtmise põhjuseks võib olla huvi teiste kultuuride vastu, soov avardada enda ja oma laste maailmapilti või lisada vürtsi oma pere argipäeva. Vahetusperena muutuvad pere traditsioonid ja pühad tähendusrikkamaks ning vahetuspereks olemine aitab näha nii oma pere kui kogu Eestimaad läbi kellegi teise silmade.

Milliseid oskuseid/vahendeid eeldatakse vabatahtlikelt?

Kõige tähtsam on pere enda valmisolek ja tahe avada oma kodu ja süda vahetusõpilasele. Enne vahetusõpilase saabumist korraldab YFU ka koolituse, kus vastatakse kõige tähtsamatele küsimustele. YFU pakub vahetusperele tuge terve aasta jooksul.

Mida vabatahtlik töö pakub?

YFU vahetuspereks olemine pakub võimalusi enesearenguks, pere liitmiseks, teadmisi teistest kultuuridest, uusi tutvusi ja sõpru kogu eluks!

Mida organisatsioon pakub?

YFU pakub vahetusperele tuge terve aasta vältel, korraldades eelnevalt ka vajalikke koolitusi ja infotunde.

Jäta tagasiside