YFU Eesti MTÜ

YFU Eesti on õpilasvahetusprogrammidega tegelev organisatsioon.Meie eesmärgiks on innustada inimesi leidma ühisosa erinevate kultuuride vahel aga ka hindama ja ära tundma erinevusi.
YFU noorte ettevõtlikkuse arengut läbi praktilise kogemuse võimaldamise toetavas ja turvalises keskkonnas. Välismaal õppimisel on mitmeid kasutegureid, nagu näiteks globaliseeruva tööjõu konkurentsivõime suurendamine, võimalus näha maailma teisest vaatenurgast, saada iseenda mõtetele ja tõekspidamistele väline vaade, oma koduriigi vaadet sealjuures hülgamata.
Õpirände üks suuremaid ja õilsamaid eesmärke on aga justnimelt heade rahvusvaheliste suhete ning rahu tagamine maailmas.
YFU missioonist rääkimine on täna olulisem kui kunagi varem. Sõja ja sellega kaasneva ennetamine oli algne idee, miks YFU organisatsioon 1950ndatel ellu kutsuti. Tänases pingelises maailmas on vajadus mõistmise ja avatud maailmavaate järele eriliselt oluline.

Kutsume siinkohal üles kõiki, et aitaksite seda sõnumit levitada, et YFU programmid saaksid jätkuda ning oma eesmärki kanda.
YFU pereks olemine ON maailma muutev panus ja kogemus.

Organisatsiooni kuulutused

Paku kodu vahetusõpilasele!

Tegevusvaldkond: Noorsootöö ja töö lastega, Haridus ja teadus, Vähemusrahvaste kultuuri ning lõimumise edendamine, Kodanikuühiskonna areng, Kultuur

Asukoht: Üle Eesti

Periood: 17.01.2023

YFU Eesti MTÜ
Jäta tagasiside