Tule taastava õiguse vabatahtlikuks!

Tegevusvaldkond: Noorsootöö ja töö lastega, Sotsiaaltöö ja tervishoid, Kohaliku elu edendamine, Kodanikuühiskonna areng, Korrakaitse, Sotsiaalvaldkond

Asukoht: Üle Eesti

Periood: 12.09.2022 - ...

Sihtgrupp: Eraisikule

Online või kohapealne tegevus: Kohapeal

Taastava õiguse vabatahtlik on osav vahendaja, kes pakub tuge kõigile konflikti osapooltele ning loob turvalise keskkonna selleks, et osapooled saaksid tulla kokku ning jagada enda lugu, mõtteid-tundeid, vajadusi. Vabatahtliku rollis jõuavad sinuni noortega seotud õigusrikkumised, konfliktid, mis on aset leidnud koolis, kodus või naabrite vahel. Konfliktivahendajad töötavad paaris. Kõige pealt viiakse sündmuste osapooltega läbi eelkohtumised ning peale seda toimub ühine kohtumine.

Milliseid oskuseid/vahendeid eeldatakse vabatahtlikelt?

Vabatahtlik konfliktivahendaja on

 • täisealine (vähemalt 23a)
 • paindlik (tööaja ja liikuvuse osas)
 • jälgib oma tegevuses (konfliktivahenduses) etteantud struktuuri (mudelit)
 • kohusetundlik (hoiab kinni tähtaegadest ja kokkulepetest)
 • valmis töötama koos erinevate paarilistega

Otsime vabatahtlikke üle Eesti!

Kasuks tulevad vene keele oskus ja enda auto kasutamise võimalus.

Ootame

 • osalemist koolitusprogrammis (täismahus) ja
 • supervisioonidel/kovisioonidel
 • ca 10 konfliktivahenduse läbiviimist aastas

Mida vabatahtlik töö pakub?

 • Võimalust aidata ning panustada kogukonda
 • Eneseargengut
 • Kuulumist ohvriabi ja taastava õiguse kogukonda

Taastava õiguse vabatahtlikud jagavad enda kogemust: https://www.youtube.com/watch?v=PhEJW8flleg&t=222s

Mida organisatsioon pakub?

 • 7 päevast koolitusprogrammi;
  • Koolitusel omandatakse taastava vestluse, konfliktivahenduse ja aruteluringide läbi viimise oskused.
 • Supervisiooni ja kovisioone;
 • Tekkinud (sõidu)kulude hüvitamist kuludokumentide alusel.

 

Manus: Kuj. Tule taastava õiguse vabatahtlikuks! koopia (1).pdf

Jäta tagasiside