Sotsiaalkindlustusamet

Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi- ja ennetusteenuste osakonna eesmärk on luua turvalisem elu nii kõigile eestimaalastele kui ka välismaal viibivatele Eesti kodanikele. Teiste hulgas toetame inimkaubanduse ohvreid, seksuaalselt väärkoheldud ja saatjata alaealisi jpt, aga ka inimesi, kes soovivad loobuda enda vägivaldsest käitumisest.

Selle eesmärgi saavutamiseks pakume laiaulatuslikku tuge inimestele, keda on koheldud vägivaldselt, hoolimatult või halvasti. Toetame inimest füüsilise, vaimse, seksuaalse ja majandusliku vägivalla, samuti õnnetusjuhtumite ja kuritegude korral. Pakume psühholoogilist nõustamist, võimalust taotleda ohvriabi hüvitist, tuge MARAC-võrgustiku või taastava õiguse põhimõttel jpm.

Organisatsiooni kuulutused

Tule taastava õiguse vabatahtlikuks!

Tegevusvaldkond: Noorsootöö ja töö lastega, Sotsiaaltöö ja tervishoid, Kohaliku elu edendamine, Kodanikuühiskonna areng, Korrakaitse, Sotsiaalvaldkond

Asukoht: Üle Eesti

Periood: 12.09.2022 - ...

Sotsiaalkindlustusamet
Jäta tagasiside