Organisatsioonid

Siit leiad registreeritud kontoga organisatsioonid, kellel on üleval aktiivsed kuulutused.

 • Eesti Arhitektuurikeskus MTÜ

  Eesti Arhitektuurikeskus (EAK) loodi 2008. aastal Arhitektuuri aasta lõpus Eesti Arhitektide Liidu ja Eesti Kunstiakadeemia poolt. EAK keskendub oma tegevuses Eesti tänapäevasele arhitektuurile ja selle tulevikule. Missiooniks on kaasaaegse Eesti arhitektuuri ja linnaehituse edendamine ning arendamine, arhitektuurialase teadlikkuse kasvatamine, arhitektuuriinfo kogumine, vahetamine, vahendamine ja levitamine Eestis ja välismaal. Eesmärk on integreerida teadmine ja kompetents arhitektuurist ühiskonna teiste valdkondadega, aidates kaasa arhitektuuriga seotud valdkondade arengule ning uuendustele.

  Vaata organisatsiooni kuulutusi

 • Sotsiaalkindlustusamet

  Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi- ja ennetusteenuste osakonna eesmärk on luua turvalisem elu nii kõigile eestimaalastele kui ka välismaal viibivatele Eesti kodanikele. Teiste hulgas toetame inimkaubanduse ohvreid, seksuaalselt väärkoheldud ja saatjata alaealisi jpt, aga ka inimesi, kes soovivad loobuda enda vägivaldsest käitumisest.

  Selle eesmärgi saavutamiseks pakume laiaulatuslikku tuge inimestele, keda on koheldud vägivaldselt, hoolimatult või halvasti. Toetame inimest füüsilise, vaimse, seksuaalse ja majandusliku vägivalla, samuti õnnetusjuhtumite ja kuritegude korral. Pakume psühholoogilist nõustamist, võimalust taotleda ohvriabi hüvitist, tuge MARAC-võrgustiku või taastava õiguse põhimõttel jpm.

  Vaata organisatsiooni kuulutusi

 • MTÜ Vanem Vend, Vanem Õde

  MTÜ Vanem Vend, Vanem Õde missioon on toetada ühiskonnas sõprust, eeskuju ja täiendavat emotsionaalset tuge vajavaid lapsi, tagada nende õigus olla ära kuulatud, ennetada nende riskirühma sattumist ja soodustada nende riskirühmast välja toomist, luues seeläbi tugevad eeldused nende kasvamiseks terve enesehinnanguga edumeelseteks inimesteks.

  Vaata organisatsiooni kuulutusi

Jäta tagasiside