Tööohutus

Üksi määrus ega seadus ei nõua vabatahtlike puhul töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse täitmist. Ometigi ei keela mitte miski ühelgi vabaühendusel ega asutusel vabatahtlikult rakendada seadusest tulenevaid sätteid selleks, et vabatahtlikud oleks asjakohaselt juhendatud ning võimalike õnnetuste eest maksimaalsel määral kaitstud. Asjakohane juhendamine aitab ennetada võimalikke kahjunõudeid, kui õnnetus tõepoolest juhtuma peaks.

Vaata ka Tööinspektsiooni ja Vabatahtlike Värava soovitusi vabatahtlike tööohutuse korraldamiseks.

Jäta tagasiside