Otsi kodulehelt
Sulge otsing

Osaühing kui vabatahtlike kaasaja? Kas kits kärneriks või mitte?

Vabatahtlike kaasamine mittetulundusühendustesse ja sihtasutustesse ei pane enam vist kedagi kulmu kergitama. Eriti siis, kui kaasamine on hästi korraldatud, tööülesanded on vabatahtlikele jõukohased ning ärakasutamist ei toimu.  Paberimajandus hulk ja ulatus vabatahtlike kaasamise puhul sõltub enamasti ühenduse sisemisest töökorraldusest (va mõningad erijuhud: töö lastega, abipolitsenikuna tegutsemine vms). Samuti ei pea mittetulunduslik ühing registreerima oma vabatahtlikke töötajate registris.

Aga kui vabatahtlikke soovib ja peab vajalikuks kaasata osaühing?

Vabatahtlike Väravasse satub aegajalt kuulutusi, kus vabatahtlikke otsib osaühing. Üldjuhul selliseid kuulutusi väravas ei avaldata, sest senini on vabatahtlikke otsitud osaühingu põhitegevustesse. Äriettevõtte eesmärk on teenida kasumit ning vabatahtliku kaasamise soov viitab pigem püüdlusele palgakuludelt kokku hoida. Asi on kahtlane näiteks siis, kui kirjastus soovib vabatahtlikku kaasata jõululaadale raamatute müüjaks või kui muusikafestival otsib vabatahtlikke õllemüüjaid.

Vabatahtlike kaasamine on põhjendatav juhul, kui osaühing veab põhitegevusest eraldiseisvat heategevusprojekti, mille korraldamiseks ja läbiviimiseks võetakse appi vabatahtlikke. Näiteks siis, kui toidukaupade kett otsib vabatahtlikke kontserditesarja korraldamiseks puudustkannatavate perede lastele.

Elu pakub ka ridamisi piiripealseid juhtumeid, mille puhul tuleb hoolikalt kaaluda, kas vabatahtliku kaasamine osaühingu tegevustesse on asjakohane või mitte. Kuidas suhtuda vabatahtlike kaasamisse siis, kui suusavabrik soovib korraldada suusatamisvõistlust või hobuste aretamisega tegelev firma soovib läbi viia ratsaspordivõistlusi? Pikaajalised spordivõistluste korraldajad (Eestis enamasti küll MTÜ-d) võivad kinnitada, et võistluste korraldamine eeldab palju tööd, suuri kulutusi vajalikele vahenditele ning tulu taoliste projektidega enamasti ei teenita. Hea, kui kuludki tagasi saab. Ürituse läbiviijat kannustab esmajoones soov propageerida endale meelepärast spordiala laiemale avalikkusele.

Meenutan, et tulundusühistutel lasub kohustus registreerida oma vabatahtlikud töötajate registris ning lisaks peavad nad olema valmis vajadusel Maksu- ja Tolliametile selgitama, millistel kaalutlustel vabatahtlikke kaasatakse.

Kirja pannud Anu Viltrop

Tagasi nimekirja